Garantie voorwaarden

Draco B.V. werkt en levert onder de Algemene voorwaarden van de Metaalunie.

Deze voorwaarden kunt u vinden door op de volgende link te klikken: Metaalunievoorwaarden 2019

Aanvullende Garantievoorwaarden DRACO B.V.

  • DRACO verstrekt garantie gedurende een periode van 12 maanden op originele onderdelen, vervangingsdelen en arbeid waarbij geen beperking is gesteld aan het aantal gereden kilometers.
  • De garantie gaat in vanaf het moment van aflevering.
  • De garantie geldt onder de voorwaarden dat normaal onderhoud wordt gepleegd en dat het voertuig voor die doeleinden wordt ingezet, waarvoor deze is geconstrueerd.
  • Indien er zonder toestemming van DRACO wijzigingen worden aangebracht of andere onderdelen worden gebruikt, vervalt de garantie.
  • Schades die voortvloeien uit bedieningsfouten zijn uitgesloten van garantie evenals normale slijtage van onderdelen.
  • Gevolgschade waardoor kosten van stilstand, huur en/of schade aan lading ontstaan, zijn van garantie uitgesloten.
  • Vervangen onderdelen worden eigendom van DRACO en dienen te worden opgestuurd naar DRACO.
  • DRACO heeft het recht om een schadeaanvraag niet in behandeling te nemen indien er niet aan de garantievoorwaarden is voldaan.

Garantiegevallen kunnen worden gemeld bij Marieke Faber | 06-11085698 | mfaber@draco.nl

Algemeen nummer Draco: 0515-415415

Menu